Verwenden Sie ? für JOKER

Die Buchstaben A, B, G, E, T, A, N, E, M  können Sie vereinbaren mit folgenden Worten:

Aus 9 Buchstaben bestehende Wörter:

abgetanem[14]

Aus 8 Buchstaben bestehende Wörter:

benagtem[13], abgetane[11]

Aus 7 Buchstaben bestehende Wörter:

mangabe[12], gebeamt[12], beamten[11], beatmen[11], betanem[11], abgetan[10], abnaget[10], abnagte[10], angebet[10], benaget[10], benagte[10], magenta[10], managet[10], managte[10], gameten[10], getanem[10], magnete[10]

Aus 6 Buchstaben bestehende Wörter:

bangem[11], gamben[11], beamen[10], beamet[10], beamte[10], beatme[10], abnage[9], angabe[9], angebe[9], benage[9], manage[9], manege[9], menage[9], abnagt[9], angabt[9], angebt[9], banget[9], bangte[9], benagt[9], beengt[9], magnat[9], managt[9], magnet[9], manget[9], mangte[9], menget[9], mengte[9], abaten[8], anbete[8], beaten[8], betane[8], maaten[8], etagen[7], getane[7]

Aus 5 Buchstaben bestehende Wörter:

gambe[10], beame[9], amben[9], ebnem[9], beamt[9], abnag[8], angab[8], angeb[8], bange[8], benag[8], gaben[8], beeng[8], geben[8], magna[8], manga[8], magen[8], mange[8], engem[8], menge[8], gebet[8], gamet[8], bangt[8], mangt[8], mengt[8], abate[7], beate[7], maate[7], anbet[7], baten[7], betan[7], beten[7], ebnet[7], manta[7], amten[7], atmen[7], maten[7], etage[6], agnat[6], tanga[6], agent[6], gaten[6], getan[6], naget[6], nagte[6], tagen[6], tange[6], enget[6], engte[6]

Aus 4 Buchstaben bestehende Wörter:

ambe[8], beam[8], gabe[7], gebe[7], game[7], bang[7], mang[7], meng[7], gabt[7], gebt[7], abee[6], bane[6], nabe[6], bene[6], eben[6], ebne[6], nama[6], amen[6], name[6], abte[6], beat[6], beta[6], beet[6], bete[6], maat[6], amte[6], atem[6], atme[6], mate[6], team[6], mete[6], nage[5], enge[5], gene[5], gate[5], tage[5], gant[5], nagt[5], tang[5], engt[5], ante[4], ente[4], teen[4]

Aus 3 Buchstaben bestehende Wörter:

bam[7], gab[6], beg[6], geb[6], mag[6], aba[5], ban[5], man[5], abt[5], bat[5], tab[5], bet[5], amt[5], met[5], aga[4], nag[4], eng[4], gen[4], gat[4], tag[4], nee[3], eta[3], tee[3], net[3]

Aus 2 Buchstaben bestehende Wörter:

ab[4], am[4], aa[2], an[2], na[2], ne[2], et[2]